Can Cap – Dụng cụ bảo quản lon nước

65,000 45,000

Can Cap – Dụng cụ đậy lon nước trong tủ lạnh

Tiện lợi khi bảo quản lon nước uống dở trong tủ lạnh hoặc bên ngoài.