HƯỚNG DẪN ĐI ĐẾN CHINOXINH

K297/H54/05 Nguyễn Phước Nguyên, P.An Khê, Q.Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng